آرشیو ماهیانه "آذر, 1397"

شنبه 10 آذر 1397

حمل کالای خطرناک

شرکت ما این اطمینان  را به شما میدهد که حمل  کالاهای خطرناک  شما را بدون خطر در دست گیرد و ...

ادامه مطلب

حمل و نقل هوایی سهم عمده ای در فعالیت تجاری کشورها دارد، به نحوی که غالباً به عنوان یکی از ...

ادامه مطلب
شنبه 10 آذر 1397

بارنامه

در حمل و نقل دريائى بارنامه اهميت به سزائى دارد و همان‌طورى که در مقررات کنوانسيون ملل که به مقررات ...

ادامه مطلب
شنبه 10 آذر 1397

حمل با کانتینر

کانتینر از دیدگاه مسئولیتهای متصدی حمل و بیمه گر همانطور که گفته شد، کانتینر پدیده جدیدی است در سیستم حمل و ...

ادامه مطلب
شنبه 10 آذر 1397

چارترپارتی

قراردادی است که به وسیله آن مالک کشتی موافقت می کند که کشتی خود یا قسمتی از آن را برای ...

ادامه مطلب