نوشته هایی با برچسب "بارنامه"

شنبه 10 آذر 1397

بارنامه

در حمل و نقل دريائى بارنامه اهميت به سزائى دارد و همان‌طورى که در مقررات کنوانسيون ملل که به مقررات ...

ادامه مطلب